Taustajoukko

Rekisteriseloste

11.04.2005

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu: 12.5.2005

Rekisterinpitäjä: Desibeli.net, Vainiotie 11, 37500 LEMPÄÄLÄ

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Tero Lyytikäinen,

Rekisterin nimi: Desibeli.net asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Käyttäjätietojen hoito ja ylläpito, sekä palveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö: Käyttäjätunnus, salasana, oikea nimi, sähköpostiosoite, kotipaikka. Käyttäjäpalveluiden tietosisältö.

Tietosisältö saadaan käyttäjän rekisteröityessä palveluun, käyttäjän itse kirjoittamista/muuttamista tiedoista ja käyttämistä palveluista, sekä desibeli.netin henkilökunnalle muodostuneet tiedot käyttäjistä.

Tietojen oikeellisuus: Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa omia perustietojaan salasanayhdistelmän antamisen jälkeen ”oman sivun” kautta. Asiakkaalla ei ole pääsyä muihin tietoihin.

Rekisterin tietojen luovuttaminen: Desibeli.net ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa.

Rekisteritietojen suojaaminen: Tietovarasto on salasanasuojattu ja sinne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.
Lukukertoja: 9573
Facebook